Waarom het huidige onderwijssysteem niet werkt

Iedereen wordt met een enorm creatief vermogen geboren.
Maar weinig mensen weten deze creativiteit te behouden.
In deze video wordt gewezen op de rol die het onderwijssysteem hierin speelt.
Volgens mij gaat het een stap verder.
Het gaat vooral om de manier waarop wij allemaal onbewust geprogrammeerd zijn.
Het onderwijssysteem is alleen maar een afgeleide van de manier waarop de meeste mensen naar het leven kijken:
Resultaatgericht, ieder voor zich, veel angst, veel controle…

Nieuwe benadering
Maar als je een onderwijssysteem wil maken dat mensen echt wil laten groeien dan zou het juist gericht moeten zijn op:
Procesgericht, samenwerking, liefde voor elkaar, vertrouwen, vrijheid om te experimenteren.

Om dat tot stand te laten komen is een nieuwe benadering nodig.
Niet alleen van het onderwijssysteem, maar van de manier waarop we met elkaar omgaan.
De eerste stap is het loslaten van onbewuste patronen die niet helpen.
Het huidige onderwijssysteem is zo’n patroon.

De trailer van de documentaire Race To Nowhere sluit hier mooi bij aan» «