Je maakt een paar foto’s.
Je plaatst ze op internet.
En dan ineens gaat een van die foto’s een heel eigen leven leiden.