Kunst verlegt grenzen.
Laat nieuwe mogelijkheden zien.
Regels en wetten beperken kunst.
En dus ook mensen.
In de manier om zich te uiten.
Is het einde van copyright in zicht?