Sir Ken Robinson over creativiteit

Een paar highlights uit dit interview met Sir Ken Robinson:

Imagination: de kracht om iets in je geest te verzinnen dat er (nog) niet is.
Creativiteit is je verbeelding in aktie omzetten.
“To be creative you have to do something.”
Iedereen is creatief, het is een vaardigheid die je kan ontwikkelen.
Creativiteit heeft betrekking op alles.
“Creativity is the process of having original ideas that have value.”
“Ideas come from people.”
Een leider moet mensen dus in contact brengen met hun creatieve vaardigheden.
Een aantal eigenschappen/aandachtspunten voor leiders om die vaardigheden te laten groeien bij hun medewerkers/volgers:

– vertrouwen geven,
– talenten gebruiken,
– de meest originele ideeën komen uit groepen,
– hoe meer gediversifieerd het team hoe beter de ideeën,
– de invloed van de cultuur / het klimaat in een bedrijf op het genereren van ideeën is immens

Leiders horen zich dus vooral te concentreren op het creëren van een cultuur waarbij ideeën makkelijk gedeeld en tot leven gebracht kunnen worden.» «