Leraar spelen – week 2

Er is weer een week voorbij in mijn prille bestaan als docent.
Ik geef dus 1 middag per week het vak ‘Creative Leadership’ aan de 3e jaars van de richting I/M/D aan de KABK.
Het vak heb ik voor mijn start aan de KABK nog niet eerder gegeven en ik ben niet eerder docent geweest.
Wel heb ik al eerder de rollen van workshopleider, gastdocent en spreker ingevuld.
Dat helpt…
Ook weet ik wat ik met het vak wil bereiken:
Een groter bewustzijn bij de studenten over het creatief proces.
Tegelijk is het voor mij een uitdaging om een lesvorm te vinden die ‘werkt’.

Delen werkt online
Wekelijks plaatsen de studenten een verslag van hun creatief proces online.
Ik heb daartoe een website gemaakt: Fresh Creation.
Inmiddels is de eerste reeks van verslagen online te bewonderen.
Erg mooi om te zien dat sommige studenten direct al elkaar via de comments van tips gaan voorzien en elkaar hulp aanbieden.
Een student uit de klas zei tijdens de les van afgelopen donderdag:
“Superrelaxt die website… Een simpel idee eigenlijk.
Raar dat we dat nog niet eerder bij andere lessen hebben toegepast.”
Mooi…

Delen werkt offline
Tijdens de les van afgelopen donderdag heeft iedereen een presentatie gegeven.
Elke student vertelde over zijn idee/creatie, de gemaakte stappen, de te maken stappen en vervolgens op welk gebied hij hulp kon gebruiken.
Veel verschillende ideeën kwamen voorbij.
Spontaan ontstonden er brainstormsessies om elkaar verder te helpen.
Er werd veel gelachen en wat mooi was om te zien was dat de groep erg betrokken was bij ieders vraagstuk en erg bereid was om ideeën aan te reiken.

Kijken naar mogelijkheden voor de studenten
Omdat ik zelf ook soms nog zoek naar de juiste vorm voor de les stel ik de studenten vragen:
Werkte deze les voor jullie?
Vinden jullie deze manier van werken fijn?
Wat zou je graag anders willen?
Is er iets dat jullie missen in het lokaal?
Er werd aangegeven dat ze de brainstorm van die dag als erg fijn en nuttig hadden ervaren.
Wel werd er aangegeven dat de volgende les misschien opgedeeld kon worden in presentaties en workshop.
De helft dus presenteren en de andere helft werken aan je creatie en elkaar helpen.
Goed idee… Dat gaan we komende donderdag dus toepassen.
Het tijdstip van de les bleek voor de studenten minder handig omdat ze die dag maar 1 vak hebben.
Inmiddels heb ik daarover een vraag uitgezet bij de coördinator.

Interactive/Media/Design en internet horen toch bij elkaar?
Wat ik als erg vreemd ervaarde was dat de internetverbinding in de lokalen van I/M/D niet altijd stabiel schijnt te zijn.
De lokatie van de lokalen scheen daar de reden voor te zijn.
Er werd me verteld dat er al 3 jaar een strijd was om die internetverbinding maar dat het niemand uiteindelijk gelukt was om een stabiele, snelle internetverbinding te regelen.
Vreemd… dat is toch de basis voor een studie als Interactive/Media/Design?
Hierover heb ik ook een vraag gesteld bij de coördinator.

Veel tijd
Omdat het voor mij en de studenten een nieuw vak is heb ik wel gemerkt dat het aantal uren dat ik nodig heb om alles te begeleiden veel groter is dan ik eerst dacht dat het zou zijn.
Het lezen van de online verslagen, het geven van online feedback, het bedenken van de volgende stap voor de volgende les, het formuleren van de opdrachten, afstemming met collega’s, afstemming met studenten…
Aangezien het koppelen van online aan een vak ook helemaal nieuw is loop ik tegen allerlei praktische punten aan zoals hoe om te gaan met het plaatsen van materiaal met copyright, hoe blijven de updates overzichtelijk, …
Veel gratis leerstof voor mezelf dus in een heel korte tijd.

Practice what you preach
Ook een verslag als dit schrijven kost tijd.
Omdat ik geloof dat het beschrijven van mijn creatief proces als docent voor helderheid zorgt over de volgende stap die ik moet nemen heb ik toch voor mezelf besloten dit wekelijks te doen.
De studenten beschrijven hun proces dus op Fresh Creation en ik hier.
Volgende week meer.» «