Leraar spelen – week 3

Vorige week (week 2) heb ik de studenten gevraagd hoe ze mijn lessen ervaarden.
Of het voor hen duidelijk was wat ik met het vak wilde bereiken.
Of ze bepaalde onderwerpen binnen de opleiding misten.
Na wat doorvragen kreeg ik voorzichtig een paar antwoorden.
Ze wilden graag meer weten over social media, wat het voor hen kon betekenen.
En ze wilden graag meer over ondernemerschap leren.
Over de inhoud van ‘creative leadership’ heb ik zelf pro-aktief in de tussentijd een stuk geschreven om een duidelijker kader te creëren.
Niet dat de studenten daar expliciet om vroegen maar ik had zelf het gevoel dat dat wel zou helpen.

Marco komt langs
De afgelopen week heb ik toen zitten nadenken hoe ik ze kon helpen met hun kennis over social media en ondernemerschap.
Op het gebied van social media schoot Marco Raaphorst me te binnen.
Een Hagenaar die aktief bezig is met social media en tegelijk op het gebied van web media en audio design een sterke verwantschap heeft met de studenten aan de KABK.
Dus contact met hem gezocht via twitter en email.
Binnen een paar tweets/mails over en weer was het eigenlijk al geregeld.
Mooi dat dat kan!
Daarmee was het social media vraagstuk ingevuld.
Marco komt aanstaande donderdag dus een gastpresentatie geven tijdens de les.
Cool…

Workshop bij Knowmads
Dan had ik nog de vraag op het gebied van ondernemerschap open staan.
Eerder al had ik het idee om met de studenten een dagje naar Knowmads te gaan.
Dan konden de studenten uit mijn klas samen met de Knowmads studenten aan de slag.
Dus Pieter Spinder, oprichter van Knowmads, gebeld en hem de vraag voorgelegd:
Kunnen we niet een dag organiseren waarbij de studenten van de KABK en van Knowmads samen over ondernemerschap leren?
Dat kon…
Hij is momenteel aan het nagaan of/wanneer dit zou kunnen plaatsvinden.
Het ziet er naar uit dat we op 1 december met beide groepen aan de slag gaan met de StartupWheel workshop.
Aardige bijkomstigheid: Bij beide groepen is Engels de voertaal.

Leren op 3 fronten tegelijk
Het vak ‘creative leadership’ is nieuw, mijn rol als docent is nieuw en de combinatie van een weblog met een les is nieuw.
Ik ben dus op 3 fronten tegelijk aan het leren/experimenteren.
Dat betekent dat ik continu in nieuwe situaties word geplaatst.
Zo had ik nog nooit met een student te maken gehad die niet naar de les komt.
In week 2 gebeurde dat.
En hoe reageer je dan?
Of wat als mensen laat komen of hun huiswerk niet doen…

Klopt het systeem wel?
Ik merk dat de situaties die mij energie kosten vooral voortkomen uit het onderwijs-systeem zelf.
Van studenten wordt verwacht dat ze vak x en y volgen maar wie heeft ooit aan de studenten gevraagd of dat wel een vak is dat zij willen volgen?
Of dat wel een vak is dat hen interesseert?
En wat gebeurt er als studenten al helemaal vol zitten met projecten die ze allemaal over 5 weken af moeten hebben?
Zijn ze dan nog echt met passie aan een project aan het werken of is het vooral een race om over 5 weken werk te hebben dat je kan presenteren en laten beoordelen?

Hoe leren ook kan
Volgens mij kunnen studenten heel veel zelf leren, buiten de school om.
Van elkaar en (van anderen) via internet.
Het vraagt wel om een heel andere benadering van onderwijs.
Namelijk: zet studenten aan het roer.
Maak ze bewust van de keuzes die ze zelf kunnen maken.
Leer ze voor zichzelf te bepalen wie ze willen zijn en hun eigen ontwikkeling te beoordelen.
Leer ze kennis te vinden, verbindingen te leggen met anderen en leertrajecten voor zichzelf te organiseren.
Het onderwijs zal dan voor een groot deel coachend worden.
‘Scholen’ worden plekken die leren faciliteren.
En die plekken hoeven niet eens vaste lokaties te zijn.
Je hebt alleen toegang nodig.
Toegang tot kennis, mensen, werkplekken, tools en materiaal.

Ik merk dat dit verslag langzaamaan is omgeslagen in een betoog over de manier waarop ik naar onderwijs kijk. 🙂
Afijn, volgende week meer.» «