SOPN zet stappen richting nieuwe duurzame politiek

Er is een nieuwe invulling van het politiek stelsel nodig.
Met de continue opeenstapeling van grote veranderingen in de huidige samenleving is er geen tijd meer om als partij eindeloze discussies aan te gaan en ‘je gelijk te halen’.
Het huidige politieke stelsel hobbelt continu achter de feiten aan en ziet niet in dat zij onderdeel is van de oorzaak van de situatie waar we ons nu in bevinden.
Het huidige politieke stelsel gaat namelijk uit van schaarste.
Er zijn x kamerzetels te verdelen en dus is de basis van het stelsel strijd.
En deze strijd kost energie.
Heel veel energie.
En juist met die energie moeten we slim omgaan.
Het politiek stelsel moet dus zelf ook gaan verduurzamen.
Dat betekent een vorm vinden die aansluit bij de omstandigheden.
De manier waarop dat zou kunnen gaan plaatsvinden was tot nu toe voor mij giswerk.
Gelukkig zijn er partijen die al beginnen met stappen zetten naar een nieuwe invulling van het politieke stelsel.
De SOPN wil bijvoorbeeld dat iedereen die op de partij stemt zijn stem behoudt.
Dus niet je stem weggeven aan een politicus maar continue participatie.
Hierdoor ontstaat een veel grotere betrokkenheid van de bevolking bij de politiek.
Je blijft immers baas over jouw stem en kan daarmee ook direct invloed uitoefenen.
Bekijk de video bovenaan om een volledig beeld van het partijprogramma van de SOPN te krijgen.
Het verhaal begint bij 6:14 speeltijd.» «